Book of Genesis, Chapter 1, Verse 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

1
1
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
7#
2*
4#
3*
*# 2
0 0
5# #
30
8*
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
0 0
20
70
4#
60
4*
0 0
3#
6#
70
8*
40
0 0
4*
70
2*
7#
7#
*# 2
0 0
8*
40
30
0 0
40
30
70
20
0 0
9#
4#
30
5#
3*
4#
60
4*
0 0
7#
30
30
3*
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
8*
40
30
0 0
3#
70
80
4#
8*
0 0
8*
70
30
30
0 0
9#
4#
30
5#
3*
4#
60
4*
0 0
3#
70
80
4#
8*
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
40
4#
7#
0 0
50
4#
60
3*
*# 2
0 0
9*
40
6#
7#
30
0 0
7#
30
30
3*
0 0
4#
7#
0 0
4#
60
0 0
4#
8*
7#
30
5#
3#
*# 2
0 0
80
7*
6#
60
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*# 0
0 0
2*
60
3*
0 0
4#
8*
0 0
9*
2*
7#
0 0
7#
6#
*0
  center
MODE

1
1
* *0
1
2* *
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
7#
2*
4#
3*
*# 2
1
5# #
3
8*
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
1
2
7
4#
6
4*
1
3#
6#
7
8*
4
1
4*
7
2*
7#
7#
*# 2
1
8*
4
3
1
4
3
7
2
1
9#
4#
3
5#
3*
4#
6
4*
1
7#
3
3
3*
*# 2
1
2*
6
3*
1
8*
4
3
1
3#
7
8
4#
8*
1
8*
7
3
3
1
9#
4#
3
5#
3*
4#
6
4*
1
3#
7
8
4#
8*
1
2*
3#
8*
3
7
1
4
4#
7#
1
5
4#
6
3*
*# 2
1
9*
4
6#
7#
3
1
7#
3
3
3*
1
4#
7#
1
4#
6
1
4#
8*
7#
3
5#
3#
*# 2
1
8
7*
6#
6
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*# 0
1
2*
6
3*
1
4#
8*
1
9*
2*
7#
1
7#
6#
*0
  often
MODE

1
1
* *0
1
2* *
60
3*
1
4* *
6
3*
1
7
2
4
3*
*# 2
1
5# #
3
8
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
1
20
70
4
60
4*
1
3#
6
70
8
40
1
4*
70
2
7
7
*# 2
1
8
40
3
1
40
3
70
20
1
9#
4
3
5
3*
4
60
4*
1
7
3
3
3*
*# 2
1
2
60
3*
1
8
40
3
1
3#
70
80
4
8
1
8
70
3
3
1
9#
4
3
5
3*
4
60
4*
1
3#
70
80
4
8
1
2
3#
8
3
70
1
40
4
7
1
50
4
60
3*
*# 2
1
9
40
6
7
3
1
7
3
3
3*
1
4
7
1
4
60
1
4
8
7
3
5
3#
*# 2
1
80
7*
6
60
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*# 0
1
2
60
3*
1
4
8
1
9
2
7
1
7
6
*0
 


1
1
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

L
e
t

t
h
e

e
a
r
t
h

b
r
i
n
g

f
o
r
t
h

g
r
a
s
s
,

t
h
e

h
e
r
b

y
i
e
l
d
i
n
g

s
e
e
d
,

a
n
d

t
h
e

f
r
u
i
t

t
r
e
e

y
i
e
l
d
i
n
g

f
r
u
i
t

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
,

w
h
o
s
e

s
e
e
d

i
s

i
n

i
t
s
e
l
f
,

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
:

a
n
d

i
t

w
a
s

s
o
.
  phone
LEFT

1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ *
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ *
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ <
_ D _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ <
_ D _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
 


1
1
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

L
e
t

t
h
e

e
a
r
t
h

b
r
i
n
g

f
o
r
t
h

g
r
a
s
s
,

t
h
e

h
e
r
b

y
i
e
l
d
i
n
g

s
e
e
d
,

a
n
d

t
h
e

f
r
u
i
t

t
r
e
e

y
i
e
l
d
i
n
g

f
r
u
i
t

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
,

w
h
o
s
e

s
e
e
d

i
s

i
n

i
t
s
e
l
f
,

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
:

a
n
d

i
t

w
a
s

s
o
.
  [fingers
LEFT

R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ T
_ M _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ T
_ M _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _

GENESIS
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]