Book of Genesis, Chapter 1, Verse 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

2
1
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
2#
70
30
2*
8*
30
3*
0 0
4*
70
30
2*
8*
0 0
9*
40
2*
5#
30
7#
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
5#
4#
8#
4#
60
4*
0 0
2#
70
30
2*
8*
80
70
30
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
6*
6#
8#
30
8*
40
*# 2
0 0
9*
40
4#
2#
40
0 0
8*
40
30
0 0
9*
2*
8*
30
70
7#
0 0
20
70
6#
80
4*
40
8*
0 0
3#
6#
70
8*
40
0 0
2*
20
80
60
3*
2*
60
8*
5#
9#
*# 2
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
8*
40
30
4#
70
0 0
50
4#
60
3*
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
9*
4#
60
4*
30
3*
0 0
3#
6#
9*
5#
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
40
4#
7#
0 0
50
4#
60
3*
*# 0
0 0
2*
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
7#
2*
9*
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
4#
8*
0 0
9*
2*
7#
0 0
4*
6#
6#
3*
*0
  center
MODE

2
1
* *0
1
2* *
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
2#
7
3
2*
8*
3
3*
1
4*
7
3
2*
8*
1
9*
4
2*
5#
3
7#
*# 2
1
2*
6
3*
1
3
8#
3
7
9#
1
5#
4#
8#
4#
6
4*
1
2#
7
3
2*
8*
8
7
3
1
8*
4
2*
8*
1
6*
6#
8#
3
8*
4
*# 2
1
9*
4
4#
2#
4
1
8*
4
3
1
9*
2*
8*
3
7
7#
1
20
7
6#
8
4*
4
8*
1
3#
6#
7
8*
4
1
2*
20
8
6
3*
2*
6
8*
5#
9#
*# 2
1
2*
3#
8*
3
7
1
8*
4
3
4#
7
1
50
4#
6
3*
*# 2
1
2*
6
3*
1
3
8#
3
7
9#
1
9*
4#
6
4*
3
3*
1
3#
6#
9*
5#
1
2*
3#
8*
3
7
1
4
4#
7#
1
50
4#
6
3*
*# 0
1
2*
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
7#
2*
9*
1
8*
4
2*
8*
1
4#
8*
1
9*
2*
7#
1
4*
6#
6#
3*
*0
  often
MODE

2
1
* *0
1
2* *
60
3*
1
4* *
6
3*
1
2#
70
3
2
8
3
3*
1
4*
70
3
2
8
1
9
40
2
5
3
7
*# 2
1
2
60
3*
1
3
8#
3
70
9#
1
5
4
8#
4
60
4*
1
2#
70
3
2
8
80
70
3
1
8
40
2
8
1
6*
6
8#
3
8
40
*# 2
1
9
40
4
2#
40
1
8
40
3
1
9
2
8
3
70
7
1
20
70
6
80
4*
40
8
1
3#
6
70
8
40
1
2
20
80
60
3*
2
60
8
5
9#
*# 2
1
2
3#
8
3
70
1
8
40
3
4
70
1
50
4
60
3*
*# 2
1
2
60
3*
1
3
8#
3
70
9#
1
9
4
60
4*
3
3*
1
3#
6
9
5
1
2
3#
8
3
70
1
40
4
7
1
50
4
60
3*
*# 0
1
2
60
3*
1
4* *
6
3*
1
7
2
9
1
8
40
2
8
1
4
8
1
9
2
7
1
4*
6
6
3*
*0
 


2
1
.

A
n
d

G
o
d

c
r
e
a
t
e
d

g
r
e
a
t

w
h
a
l
e
s
,

a
n
d

e
v
e
r
y

l
i
v
i
n
g

c
r
e
a
t
u
r
e

t
h
a
t

m
o
v
e
t
h
,

w
h
i
c
h

t
h
e

w
a
t
e
r
s

b
r
o
u
g
h
t

f
o
r
t
h

a
b
u
n
d
a
n
t
l
y
,

a
f
t
e
r

t
h
e
i
r

k
i
n
d
,

a
n
d

e
v
e
r
y

w
i
n
g
e
d

f
o
w
l

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
:

a
n
d

G
o
d

s
a
w

t
h
a
t

i
t

w
a
s

g
o
o
d
.
  phone
LEFT

_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ *
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ D F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ <
_ D F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ <
_ D _ _
S _ _ _
_ D _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ D F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ D F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
 


2
1
.

A
n
d

G
o
d

c
r
e
a
t
e
d

g
r
e
a
t

w
h
a
l
e
s
,

a
n
d

e
v
e
r
y

l
i
v
i
n
g

c
r
e
a
t
u
r
e

t
h
a
t

m
o
v
e
t
h
,

w
h
i
c
h

t
h
e

w
a
t
e
r
s

b
r
o
u
g
h
t

f
o
r
t
h

a
b
u
n
d
a
n
t
l
y
,

a
f
t
e
r

t
h
e
i
r

k
i
n
d
,

a
n
d

e
v
e
r
y

w
i
n
g
e
d

f
o
w
l

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
:

a
n
d

G
o
d

s
a
w

t
h
a
t

i
t

w
a
s

g
o
o
d
.
  [fingers
LEFT

_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ M I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ T
_ M I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ T
_ M _ _
R _ _ _
_ M _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ M I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ M I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _

GENESIS
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]