Book of Genesis, Chapter 1, Verse 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

2
5
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
6*
2*
3*
30
0 0
8*
40
30
0 0
20
30
2*
7#
8*
0 0
6#
3#
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
40
4#
7#
0 0
50
4#
60
3*
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
2#
2*
8*
8*
5#
30
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
8*
40
30
4#
70
0 0
50
4#
60
3*
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
8*
40
4#
60
4*
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
2#
70
30
30
7*
30
8*
40
0 0
80
7*
6#
60
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
40
4#
7#
0 0
50
4#
60
3*
*# 0
0 0
2*
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
7#
2*
9*
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
4#
8*
0 0
9*
2*
7#
0 0
4*
6#
6#
3*
*0
  center
MODE

2
5
* *0
1
2* *
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
6*
2*
3*
3
1
8*
4
3
1
20
3
2*
7#
8*
1
6#
3#
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
1
2*
3#
8*
3
7
1
4
4#
7#
1
5
4#
6
3*
*# 2
1
2*
6
3*
1
2#
2*
8*
8*
5#
3
1
2*
3#
8*
3
7
1
8*
4
3
4#
7
1
5
4#
6
3*
*# 2
1
2*
6
3*
1
3
8#
3
7
9#
1
8*
4
4#
6
4*
1
8*
4
2*
8*
1
2#
7
3
3
7*
3
8*
4
1
8
7*
6#
6
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
1
2*
3#
8*
3
7
1
4
4#
7#
1
5
4#
6
3*
*# 0
1
2*
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
7#
2*
9*
1
8*
4
2*
8*
1
4#
8*
1
9*
2*
7#
1
4*
6#
6#
3*
*0
  often
MODE

2
5
* *0
1
2* *
60
3*
1
4* *
6
3*
1
6*
2
3*
3
1
8
40
3
1
20
3
2
7
8
1
6
3#
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
1
2
3#
8
3
70
1
40
4
7
1
50
4
60
3*
*# 2
1
2
60
3*
1
2#
2
8
8
5
3
1
2
3#
8
3
70
1
8
40
3
4
70
1
50
4
60
3*
*# 2
1
2
60
3*
1
3
8#
3
70
9#
1
8
40
4
60
4*
1
8
40
2
8
1
2#
70
3
3
7*
3
8
40
1
80
7*
6
60
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
1
2
3#
8
3
70
1
40
4
7
1
50
4
60
3*
*# 0
1
2
60
3*
1
4* *
6
3*
1
7
2
9
1
8
40
2
8
1
4
8
1
9
2
7
1
4*
6
6
3*
*0
 


2
5
.

A
n
d

G
o
d

m
a
d
e

t
h
e

b
e
a
s
t

o
f

t
h
e

e
a
r
t
h

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
,

a
n
d

c
a
t
t
l
e

a
f
t
e
r

t
h
e
i
r

k
i
n
d
,

a
n
d

e
v
e
r
y

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
:

a
n
d

G
o
d

s
a
w

t
h
a
t

i
t

w
a
s

g
o
o
d
.
  phone
LEFT

_ 4 _ _
1 _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

_ D _ _
S _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ D F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
 


2
5
.

A
n
d

G
o
d

m
a
d
e

t
h
e

b
e
a
s
t

o
f

t
h
e

e
a
r
t
h

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
,

a
n
d

c
a
t
t
l
e

a
f
t
e
r

t
h
e
i
r

k
i
n
d
,

a
n
d

e
v
e
r
y

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h

a
f
t
e
r

h
i
s

k
i
n
d
:

a
n
d

G
o
d

s
a
w

t
h
a
t

i
t

w
a
s

g
o
o
d
.
  [fingers
LEFT

_ M _ _
R _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ M I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _

GENESIS
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]