Book of Genesis, Chapter 1, Verse 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

2
6
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
7#
2*
4#
3*
*# 2
0 0
5# #
30
8*
0 0
80
7#
0 0
6*
2*
50
30
0 0
6*
2*
60
0 0
4#
60
0 0
6#
80
70
0 0
4#
6*
2*
4*
30
*# 2
0 0
2*
3#
8*
30
70
0 0
6#
80
70
0 0
5#
4#
50
30
60
30
7#
7#
*# 0
0 0
2*
60
3*
0 0
5#
30
8*
0 0
8*
40
30
6*
0 0
40
2*
8#
30
0 0
3*
6#
6*
4#
60
4#
6#
60
0 0
6#
8#
30
70
0 0
8*
40
30
0 0
3#
4#
7#
40
0 0
6#
3#
0 0
8*
40
30
0 0
7#
30
2*
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
6#
8#
30
70
0 0
8*
40
30
0 0
3#
6#
9*
5#
0 0
6#
3#
0 0
8*
40
30
0 0
2*
4#
70
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
6#
8#
30
70
0 0
8*
40
30
0 0
2#
2*
8*
8*
5#
30
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
6#
8#
30
70
0 0
2*
5#
5#
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
6#
8#
30
70
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
2#
70
30
30
7*
4#
60
4*
0 0
8*
40
4#
60
4*
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
2#
70
30
30
7*
30
8*
40
0 0
80
7*
6#
60
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*0
  center
MODE

2
6
* *0
1
2* *
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
7#
2*
4#
3*
*# 2
1
5# #
3
8*
1
8
7#
1
6*
2*
5
3
1
6*
2*
6
1
4#
6
1
6#
8
7
1
4#
6*
2*
4*
3
*# 2
1
2*
3#
8*
3
7
1
6#
8
7
1
5#
4#
5
3
6
3
7#
7#
*# 0
1
2*
6
3*
1
5#
3
8*
1
8*
4
3
6*
1
4
2*
8#
3
1
3*
6#
6*
4#
6
4#
6#
6
1
6#
8#
3
7
1
8*
4
3
1
3#
4#
7#
4
1
6#
3#
1
8*
4
3
1
7#
3
2*
*# 2
1
2*
6
3*
1
6#
8#
3
7
1
8*
4
3
1
3#
6#
9*
5#
1
6#
3#
1
8*
4
3
1
2*
4#
7
*# 2
1
2*
6
3*
1
6#
8#
3
7
1
8*
4
3
1
2#
2*
8*
8*
5#
3
*# 2
1
2*
6
3*
1
6#
8#
3
7
1
2*
5#
5#
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*# 2
1
2*
6
3*
1
6#
8#
3
7
1
3
8#
3
7
9#
1
2#
7
3
3
7*
4#
6
4*
1
8*
4
4#
6
4*
1
8*
4
2*
8*
1
2#
7
3
3
7*
3
8*
4
1
8
7*
6#
6
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*0
  often
MODE

2
6
* *0
1
2* *
60
3*
1
4* *
6
3*
1
7
2
4
3*
*# 2
1
5# #
3
8
1
80
7
1
6*
2
50
3
1
6*
2
60
1
4
60
1
6
80
70
1
4
6*
2
4*
3
*# 2
1
2
3#
8
3
70
1
6
80
70
1
5
4
50
3
60
3
7
7
*# 0
1
2
60
3*
1
5
3
8
1
8
40
3
6*
1
40
2
8#
3
1
3*
6
6*
4
60
4
6
60
1
6
8#
3
70
1
8
40
3
1
3#
4
7
40
1
6
3#
1
8
40
3
1
7
3
2
*# 2
1
2
60
3*
1
6
8#
3
70
1
8
40
3
1
3#
6
9
5
1
6
3#
1
8
40
3
1
2
4
70
*# 2
1
2
60
3*
1
6
8#
3
70
1
8
40
3
1
2#
2
8
8
5
3
*# 2
1
2
60
3*
1
6
8#
3
70
1
2
5
5
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*# 2
1
2
60
3*
1
6
8#
3
70
1
3
8#
3
70
9#
1
2#
70
3
3
7*
4
60
4*
1
8
40
4
60
4*
1
8
40
2
8
1
2#
70
3
3
7*
3
8
40
1
80
7*
6
60
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*0
 


2
6
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

L
e
t

u
s

m
a
k
e

m
a
n

i
n

o
u
r

i
m
a
g
e
,

a
f
t
e
r

o
u
r

l
i
k
e
n
e
s
s
:

a
n
d

l
e
t

t
h
e
m

h
a
v
e

d
o
m
i
n
i
o
n

o
v
e
r

t
h
e

f
i
s
h

o
f

t
h
e

s
e
a
,

a
n
d

o
v
e
r

t
h
e

f
o
w
l

o
f

t
h
e

a
i
r
,

a
n
d

o
v
e
r

t
h
e

c
a
t
t
l
e
,

a
n
d

o
v
e
r

a
l
l

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

o
v
e
r

e
v
e
r
y

c
r
e
e
p
i
n
g

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
.
  phone
LEFT

_ 4 _ _
_ 4 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ 6 _
_ 9 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

_ D _ _
_ D F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ D F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ K _
_ J K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ J _ _
 


2
6
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

L
e
t

u
s

m
a
k
e

m
a
n

i
n

o
u
r

i
m
a
g
e
,

a
f
t
e
r

o
u
r

l
i
k
e
n
e
s
s
:

a
n
d

l
e
t

t
h
e
m

h
a
v
e

d
o
m
i
n
i
o
n

o
v
e
r

t
h
e

f
i
s
h

o
f

t
h
e

s
e
a
,

a
n
d

o
v
e
r

t
h
e

f
o
w
l

o
f

t
h
e

a
i
r
,

a
n
d

o
v
e
r

t
h
e

c
a
t
t
l
e
,

a
n
d

o
v
e
r

a
l
l

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

o
v
e
r

e
v
e
r
y

c
r
e
e
p
i
n
g

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
.
  [fingers
LEFT

_ M _ _
_ M I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ M I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ M _
_ I M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ I _ _

GENESIS
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]