Book of Genesis, Chapter 1, Verse 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

2
9
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
4* *
6#
3*
0 0
7#
2*
4#
3*
*# 2
0 0
20 0
30
40
6#
5#
3*
*# 2
0 0
4# #
0 0
40
2*
8#
30
0 0
4*
4#
8#
30
60
0 0
9#
6#
80
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
40
30
70
20
0 0
20
30
2*
70
4#
60
4*
0 0
7#
30
30
3*
*# 2
0 0
9*
40
4#
2#
40
0 0
4#
7#
0 0
80
7*
6#
60
0 0
8*
40
30
0 0
3#
2*
2#
30
0 0
6#
3#
0 0
2*
5#
5#
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
8*
70
30
30
*# 2
0 0
4#
60
0 0
8*
40
30
0 0
9*
40
4#
2#
40
0 0
4#
7#
0 0
8*
40
30
0 0
3#
70
80
4#
8*
0 0
6#
3#
0 0
2*
0 0
8*
70
30
30
0 0
9#
4#
30
5#
3*
4#
60
4*
0 0
7#
30
30
3*
*# 8
0 0
8*
6#
0 0
9#
6#
80
0 0
4#
8*
0 0
7#
40
2*
5#
5#
0 0
20
30
0 0
3#
6#
70
0 0
6*
30
2*
8*
*0
  center
MODE

2
9
* *0
1
2* *
6
3*
1
4* *
6#
3*
1
7#
2*
4#
3*
*# 2
1
2 0
3
4
6#
5#
3*
*# 2
1
4# #
1
4
2*
8#
3
1
4*
4#
8#
3
6
1
9#
6#
8
1
3
8#
3
7
9#
1
4
3
7
2
1
2
3
2*
7
4#
6
4*
1
7#
3
3
3*
*# 2
1
9*
4
4#
2#
4
1
4#
7#
1
8
7*
6#
6
1
8*
4
3
1
3#
2*
2#
3
1
6#
3#
1
2*
5#
5#
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*# 2
1
2*
6
3*
1
3
8#
3
7
9#
1
8*
7
3
3
*# 2
1
4#
6
1
8*
4
3
1
9*
4
4#
2#
4
1
4#
7#
1
8*
4
3
1
3#
7
8
4#
8*
1
6#
3#
1
2*
1
8*
7
3
3
1
9#
4#
3
5#
3*
4#
6
4*
1
7#
3
3
3*
*# 8
1
8*
6#
1
9#
6#
8
1
4#
8*
1
7#
4
2*
5#
5#
1
2
3
1
3#
6#
7
1
6*
3
2*
8*
*0
  often
MODE

2
9
* *0
1
2* *
60
3*
1
4* *
6
3*
1
7
2
4
3*
*# 2
1
21
3
40
6
5
3*
*# 2
1
4# #
1
40
2
8#
3
1
4*
4
8#
3
60
1
9#
6
80
1
3
8#
3
70
9#
1
40
3
70
20
1
20
3
2
70
4
60
4*
1
7
3
3
3*
*# 2
1
9
40
4
2#
40
1
4
7
1
80
7*
6
60
1
8
40
3
1
3#
2
2#
3
1
6
3#
1
2
5
5
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*# 2
1
2
60
3*
1
3
8#
3
70
9#
1
8
70
3
3
*# 2
1
4
60
1
8
40
3
1
9
40
4
2#
40
1
4
7
1
8
40
3
1
3#
70
80
4
8
1
6
3#
1
2
1
8
70
3
3
1
9#
4
3
5
3*
4
60
4*
1
7
3
3
3*
*# 8
1
8
6
1
9#
6
80
1
4
8
1
7
40
2
5
5
1
20
3
1
3#
6
70
1
6*
3
2
8
*0
 


2
9
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

B
e
h
o
l
d
,

I

h
a
v
e

g
i
v
e
n

y
o
u

e
v
e
r
y

h
e
r
b

b
e
a
r
i
n
g

s
e
e
d
,

w
h
i
c
h

i
s

u
p
o
n

t
h
e

f
a
c
e

o
f

a
l
l

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

e
v
e
r
y

t
r
e
e
,

i
n

t
h
e

w
h
i
c
h

i
s

t
h
e

f
r
u
i
t

o
f

a

t
r
e
e

y
i
e
l
d
i
n
g

s
e
e
d
;

t
o

y
o
u

i
t

s
h
a
l
l

b
e

f
o
r

m
e
a
t
.
  phone
LEFT

_ 4 _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ *
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ *
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ *
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

_ D _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ D F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ <
S _ _ _
_ D F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ <
_ D _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ <
S _ _ _
_ D F _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ J _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ J _ _
 


2
9
.

A
n
d

G
o
d

s
a
i
d
,

B
e
h
o
l
d
,

I

h
a
v
e

g
i
v
e
n

y
o
u

e
v
e
r
y

h
e
r
b

b
e
a
r
i
n
g

s
e
e
d
,

w
h
i
c
h

i
s

u
p
o
n

t
h
e

f
a
c
e

o
f

a
l
l

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

e
v
e
r
y

t
r
e
e
,

i
n

t
h
e

w
h
i
c
h

i
s

t
h
e

f
r
u
i
t

o
f

a

t
r
e
e

y
i
e
l
d
i
n
g

s
e
e
d
;

t
o

y
o
u

i
t

s
h
a
l
l

b
e

f
o
r

m
e
a
t
.
  [fingers
LEFT

_ M _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ M I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ T
R _ _ _
_ M I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ T
_ M _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ T
R _ _ _
_ M I _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ I _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ I _ _

GENESIS
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]