Book of Genesis, Chapter 1, Verse 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PHONE

KEYS
USED

3
0
* *0
0 0
2* *
60
3*
0 0
8*
6#
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
20
30
2*
7#
8*
0 0
6#
3#
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
8*
6#
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
3#
6#
9*
5#
0 0
6#
3#
0 0
8*
40
30
0 0
2*
4#
70
*# 2
0 0
2*
60
3*
0 0
8*
6#
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
8*
40
4#
60
4*
0 0
8*
40
2*
8*
0 0
2#
70
30
30
7*
30
8*
40
0 0
80
7*
6#
60
0 0
8*
40
30
0 0
30
2*
70
8*
40
*# 2
0 0
9*
40
30
70
30
4#
60
0 0
8*
40
30
70
30
0 0
4#
7#
0 0
5#
4#
3#
30
*# 2
0 0
4# #
40
2*
8#
30
0 0
4*
4#
8#
30
60
0 0
30
8#
30
70
9#
0 0
4*
70
30
30
60
0 0
40
30
70
20
0 0
3#
6#
70
0 0
6*
30
2*
8*
*# 0
0 0
2*
60
3*
0 0
4#
8*
0 0
9*
2*
7#
0 0
7#
6#
*0
  center
MODE

3
0
* *0
1
2* *
6
3*
1
8*
6#
1
3
8#
3
7
9#
1
20
3
2*
7#
8*
1
6#
3#
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*# 2
1
2*
6
3*
1
8*
6#
1
3
8#
3
7
9#
1
3#
6#
9*
5#
1
6#
3#
1
8*
4
3
1
2*
4#
7
*# 2
1
2*
6
3*
1
8*
6#
1
3
8#
3
7
9#
1
8*
4
4#
6
4*
1
8*
4
2*
8*
1
2#
7
3
3
7*
3
8*
4
1
8
7*
6#
6
1
8*
4
3
1
3
2*
7
8*
4
*# 2
1
9*
4
3
7
3
4#
6
1
8*
4
3
7
3
1
4#
7#
1
5#
4#
3#
3
*# 2
1
4# #
4
2*
8#
3
1
4*
4#
8#
3
6
1
3
8#
3
7
9#
1
4*
7
3
3
6
1
4
3
7
20
1
3#
6#
7
1
6*
3
2*
8*
*# 0
1
2*
6
3*
1
4#
8*
1
9*
2*
7#
1
7#
6#
*0
  often
MODE

3
0
* *0
1
2* *
60
3*
1
8
6
1
3
8#
3
70
9#
1
20
3
2
7
8
1
6
3#
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*# 2
1
2
60
3*
1
8
6
1
3
8#
3
70
9#
1
3#
6
9
5
1
6
3#
1
8
40
3
1
2
4
70
*# 2
1
2
60
3*
1
8
6
1
3
8#
3
70
9#
1
8
40
4
60
4*
1
8
40
2
8
1
2#
70
3
3
7*
3
8
40
1
80
7*
6
60
1
8
40
3
1
3
2
70
8
40
*# 2
1
9
40
3
70
3
4
60
1
8
40
3
70
3
1
4
7
1
5
4
3#
3
*# 2
1
4# #
40
2
8#
3
1
4*
4
8#
3
60
1
3
8#
3
70
9#
1
4*
70
3
3
60
1
40
3
70
20
1
3#
6
70
1
6*
3
2
8
*# 0
1
2
60
3*
1
4
8
1
9
2
7
1
7
6
*0
 


3
0
.

A
n
d

t
o

e
v
e
r
y

b
e
a
s
t

o
f

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

t
o

e
v
e
r
y

f
o
w
l

o
f

t
h
e

a
i
r
,

a
n
d

t
o

e
v
e
r
y

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
,

w
h
e
r
e
i
n

t
h
e
r
e

i
s

l
i
f
e
,

I
h
a
v
e

g
i
v
e
n

e
v
e
r
y

g
r
e
e
n

h
e
r
b

f
o
r

m
e
a
t
:

a
n
d

i
t

w
a
s

s
o
.
  phone
LEFT

1 4 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ _ *
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ 4 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ 4 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
_ 4 _ _
_ _ _ _
_ _ 7 _
_ _ 7 _
1 _ _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ _ 7 _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 _ _
_ _ 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ *
_ 4 _ _
_ _ _ *
_ _ _ _
_ 4 _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
_ 4 7 _
_ _ _ *
1 _ _ _
_ _ _ _
1 _ _ _
1 _ _ _
_ _ _ _
KEYS
RIGHT

# 9 6 3
# 9 6 3
_ 9 _ _
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 6 _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ _
_ 9 _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ 9 _ _
_ _ _ _
_ 9 _ _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ 9 6 _
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ 3
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ _ 6 _
# _ _ _
_ _ 6 _
_ _ _ _
_ 9 _ _

OR

KEYBOARD

[KEYS
LEFT

S D _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ _ <
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ D F _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D F _
S _ _ _
S _ _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ _ _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ <
_ D F _
_ _ F _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D _ _
_ D F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ D F _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
_ D _ _
_ _ _ _
_ _ F _
_ _ F _
S _ _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ _ F _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D _ _
_ _ F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ <
_ D _ _
_ _ _ <
_ _ _ _
_ D _ _
S _ _ _
_ _ _ _
_ D F _
_ _ _ <
S _ _ _
_ _ _ _
S _ _ _
S _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

> J K L
> J K L
_ J _ _
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ K _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J K _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ J _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ _
_ J _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ J _ _
_ _ _ _
_ J _ _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ J K _
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ L
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ _ K _
> _ _ _
_ _ K _
_ _ _ _
_ J _ _
 


3
0
.

A
n
d

t
o

e
v
e
r
y

b
e
a
s
t

o
f

t
h
e

e
a
r
t
h
,

a
n
d

t
o

e
v
e
r
y

f
o
w
l

o
f

t
h
e

a
i
r
,

a
n
d

t
o

e
v
e
r
y

t
h
i
n
g

t
h
a
t

c
r
e
e
p
e
t
h

u
p
o
n

t
h
e

e
a
r
t
h
,

w
h
e
r
e
i
n

t
h
e
r
e

i
s

l
i
f
e
,

I
h
a
v
e

g
i
v
e
n

e
v
e
r
y

g
r
e
e
n

h
e
r
b

f
o
r

m
e
a
t
:

a
n
d

i
t

w
a
s

s
o
.
  [fingers
LEFT

R M _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ _ T
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ M I _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M I _
R _ _ _
R _ _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ _ _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ T
_ M I _
_ _ I _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M _ _
_ M I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ M I _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
_ M _ _
_ _ _ _
_ _ I _
_ _ I _
R _ _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ _ I _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M _ _
_ _ I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ T
_ M _ _
_ _ _ T
_ _ _ _
_ M _ _
R _ _ _
_ _ _ _
_ M I _
_ _ _ T
R _ _ _
_ _ _ _
R _ _ _
R _ _ _
_ _ _ _
USED]
RIGHT

T I M R
T I M R
_ I _ _
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ M _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I M _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ I _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ _
_ I _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ I _ _
_ _ _ _
_ I _ _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ I M _
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ R
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ _ M _
T _ _ _
_ _ M _
_ _ _ _
_ I _ _

GENESIS
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

[INDEX][TYPE][PHONE][STATS][PAGES]